سفر خود را در WestConnex برنامه ریزی کنید

WestConnex در حال تغییر روشی است که رانندگان و اپراتورهای حمل و نقل سیدنی در شهر ما تردد می کنند.

شبکه بزرگراهی جدید 33 کیلومتری دارای فناوری پیشرفته و دارای فاصله ارتفاعی 5.1 متری است تا اطمینان حاصل شود که رانندگان سفری روان تر، ایمن تر و کارآمدتر دارند.

ابزار WestConnex Plan Your Journey به رانندگان این امکان را می دهد که در بزرگراه ها یک "رانندگی مجازی" داشته باشند، با مکان های ورودی و خروجی آشنا شوند و برخی از ویژگی های بزرگراه ها را تجربه کنند.

Select your preferred entry and exit to the M8 Tunnels below to view what your journey will look like. All journeys will start at the selected entry to the M8 Tunnels.

Start Journey

Euston Road, St Peters

 • Euston Road, St Peters
 • Gardeners Road, Mascot
 • M5 South-West Motorway
 • King Georges Road - Southbound
 • King Georges Road - Northbound
 • Campbell Street, St Peters
 • Bourke Street, Mascot
 • General Holmes Drive
 • King Georges Road, Beverly Hills

End Journey

King Georges Road, Beverly Hills

 • King Georges Road, Beverly Hills
 • M5 South-West Motorway

Start Journey

Parramatta Road Ashfield

 • Parramatta Road Ashfield
 • Wattle Street
 • Parramatta Road Strathfield
 • Concord Road Southbound
 • Concord Road Northbound Leicester Avenue
 • Homebush Bay Drive Southbound
 • Centenary Drive
 • West of Homebush Bay Drive Mainline

End Journey

Leicester Avenue

 • Leicester Avenue
 • Concord Road Northbound
 • Homebush Bay Drive Northbound
 • Centenary Drive Southbound
 • West of Homebush Bay Drive Mainline

حساب عوارضی ندارید؟ با شروع کارLinkt Logo[1]

Search page close icon

Search WestConnex

کلمات کلیدی محبوب

System.Linq.Enumerable+WhereSelectArrayIterator`2[Umbraco.Core.Models.ILanguage,Westconnex.Models.LanguageModel]
English (United States)

Our website uses cookies which collect information about how you interact with our website. We use this information to give you the best experience on our website and for analysis. By clicking the 'I accept' button, you are consenting to the use of cookies. However, if you would like, you can change your cookie settings in your browser any time. For more information, please see our Cookies and Tracking Statement.