تغییرات ترافیکی - مبادله Rozelle

جاده ویکتوریا به سمت غرب متمایل در Iron Cove ، Rozelle تغییر می کند

از سه شنبه 18 مه جاده ویکتوریا که به سمت غرب متصل شده و به سمت پل Iron Cove پل می رود ، Drummoyne کمی تغییر مسیر می دهد. رانندگان در بخش جدیدی از جاده تردد می کنند و تغییر در تراز جاده ها را مشاهده می کنند.

این یک تغییر دائمی است.

لطفاً توجه داشته باشید که مسیر جدید کاربر مشترک در جاده ویکتوریا باز است (به رنگ زرد در زیر).

تغییرات عمده در جاده ویکتوریا در Iron Cove

Search page close icon

Search WestConnex

کلمات کلیدی محبوب

System.Linq.Enumerable+WhereSelectArrayIterator`2[Umbraco.Core.Models.ILanguage,Westconnex.Models.LanguageModel]
English (United States)

Our website uses cookies which collect information about how you interact with our website. We use this information to give you the best experience on our website and for analysis. By clicking the 'I accept' button, you are consenting to the use of cookies. However, if you would like, you can change your cookie settings in your browser any time. For more information, please see our Cookies and Tracking Statement.