Quyền riêng tư trên trang web này

Trang web này tạo một bản ghi các lượt truy cập của người dùng và ghi lại thông tin ẩn danh cho mục đích thống kê, chẳng hạn như địa chỉ IP của máy tính của người dùng, tên miền cấp cao nhất của người dùng (như .com hoặc .au), dữ liệu và thời gian về lượt truy cập của người dùng, trang nào trên trang web đã được truy cập, thuật ngữ tìm kiếm nào được sử dụng, v.v. Thông tin này chỉ được thu thập cho mục đích thống kê và gỡ lỗi; nghĩa là, thông tin chỉ được sử dụng để làm cho chức năng trang web tốt hơn.

Sẽ không có nỗ lực nào để xác định người dùng ngoại trừ trong trường hợp rất khó xảy ra là cần phải điều tra, trong đó một cơ quan thực thi pháp luật sẽ có quyền kiểm tra hồ sơ của Nhà cung cấp dịch vụ Internet để có được thông tin này.

Thông tin thu thập được lưu trữ trong một định dạng an toàn thích hợp và được lưu giữ cho mục đích lưu trữ. Khi thông tin không còn cần thiết cho các mục đích mà nó được thu thập, nó có thể bị xóa.

Chúng tôi sẽ hỏi bạn khi chúng tôi cần bạn cung cấp thêm thông tin cá nhân vì bất kỳ lý do gì. Nói chung, chúng tôi sẽ chỉ thu thập thêm thông tin cá nhân có liên quan đến các dịch vụ mà bạn yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn.

Cookies là những mẩu dữ liệu văn bản nhỏ mà máy chủ web có thể lưu trữ và sau đó lấy từ máy tính của người dùng. Họ không nhận dạng cá nhân bạn, nhưng xác định trình duyệt của bạn. Cookies có thể dựa trên 'phiên' hoặc 'phiên'. Cookie liên tục được lưu trữ trên máy tính của bạn, có ngày hết hạn và có thể được sử dụng để theo dõi hành vi duyệt web của bạn khi quay lại trang web phát hành. Cookie phiên có thời gian tồn tại ngắn, chỉ được sử dụng trong phiên duyệt web và hết hạn khi bạn tắt trình duyệt.

Trang web này sử dụng cookie liên tục. Họ ghi lại các tùy chọn của bạn liên quan đến việc bạn sử dụng trang web và cung cấp cho chúng tôi thông tin khác về yêu cầu của bạn cho phép chúng tôi nhận ra trình duyệt của bạn nếu bạn quay lại trang web này trong tương lai. Điều này cho phép WestConnex trình bày thông tin có thể phù hợp nhất với bạn dựa trên các lượt truy cập trước đó của bạn. Họ cũng hỗ trợ WestConnex để hiểu những phần nào của người dùng trang web thấy hữu ích nhất và cải thiện hiệu quả của trang web.

Các cookie trên trang web WestConnex không đọc thông tin trên ổ cứng của bạn. Họ không làm cho máy tính của bạn thực hiện bất kỳ hành động nào hoặc khiến máy tính của bạn gửi thông tin đến bất kỳ máy tính nào khác qua internet. WestConnex không cố gắng liên kết cookie với tên hoặc danh tính của người dùng. Máy chủ của chúng tôi không thể tìm ra tên hoặc địa chỉ email của bạn hoặc bất cứ điều gì về máy tính của bạn bằng cách sử dụng cookie.

Hầu hết các trình duyệt được đặt theo mặc định để chấp nhận cookie, tuy nhiên bạn có thể định cấu hình máy tính của mình để xác định cách bạn muốn tương tác với cookie trên internet. Bạn có thể muốn đặt trình duyệt của mình thông báo cho bạn khi bạn nhận được cookie, cho bạn cơ hội quyết định có cho phép mỗi cookie vào ổ cứng của bạn hay chặn hoàn toàn cookie. Tuy nhiên, nếu bạn quyết định không chấp nhận cookie do trang web này đặt, một số trang web có thể không hiển thị đúng hoặc bạn có thể không được phép truy cập một số thông tin nhất định.

Bạn cũng có thể thiết lập trình duyệt của mình để cookie được thiết lập bởi trang web này bị hủy khi trình duyệt của bạn tắt và không có thông tin cá nhân nào được duy trì có thể xác định bạn nên truy cập trang web của chúng tôi vào một ngày sau đó. Theo cách này, các cookie liên tục được thiết lập bởi trang web này sẽ hoạt động hiệu quả như cookie phiên.

Có một số kỹ thuật có sẵn để quản lý cookie trong các trình duyệt khác nhau. Vui lòng xem phần trợ giúp của trình duyệt của bạn.

Có những rủi ro liên quan đến việc truyền thông tin qua internet và do đó bạn nên tự đánh giá rủi ro trong việc cung cấp thông tin của mình cho trang web WestConnex.

Trong các phương tiện giao dịch an toàn có sẵn thông qua trang web WestConnex, thông tin của bạn được mã hóa khi nó di chuyển giữa máy tính của bạn và máy chủ của chúng tôi. Mã hóa làm cho người khác khó xem thông tin của bạn. Các cơ sở này sử dụng mã hóa Lớp cổng bảo mật (SSL). SSL là một tiêu chuẩn công nghiệp cho các giao dịch thương mại điện tử an toàn. Nếu trình duyệt của bạn không hỗ trợ SSL, bạn sẽ không thể truy cập các dịch vụ này.

WestConnex cũng giám sát sự phát triển trong các công nghệ bảo mật và mã hóa, đánh giá và cập nhật các quy trình và quy trình của nó theo các tiêu chuẩn ngành.

Bản quyền trong tài liệu trên trang web internet này được sở hữu và kiểm soát bởi WestConnex và được bảo vệ bởi luật bản quyền.

Không có tài liệu nào trên trang web này có thể được sử dụng, sao chép, phân phối, lưu trữ trong hệ thống truy xuất điện tử hoặc khác, được điều chỉnh, tải lên vị trí của bên thứ ba, đóng khung, thực hiện ở nơi công cộng hoặc được truyền đi dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của WestConnex ngoại trừ:

  • khi cần thiết và ngẫu nhiên để xem tài liệu trên trang web internet này thông qua trình duyệt web của bạn, hoặc
  • như được cho phép theo Luật Bản quyền năm 1968 (Cwlth) hoặc các luật áp dụng khác; hoặc là
  • như được cho phép theo (3) dưới đây; hoặc là
  • mặt khác với sự cho phép bằng văn bản của WestConnex.

Tài liệu trên trang web internet này có thể được người dùng sử dụng và sao chép miễn phí và không được phép của WestConnex cung cấp:

  • nó chỉ được sử dụng cho mục đích phi thương mại; và
  • bản sao lưu rõ ràng 'WestConnex Pty Ltd' là chủ sở hữu bản quyền; và
  • tài liệu không bao gồm bất kỳ hình ảnh, hình ảnh, logo, bản đồ, sơ đồ, tệp video, tệp âm thanh, mã máy tính hoặc tập lệnh, hệ thống điện tử hoặc phần mềm.
  • Sự cho phép bản quyền có thể được tìm kiếm bằng cách liên hệ với WestConnex bằng văn bản tại địa chỉ info@westconnex.com.au.

Trang web này đã được phát triển để đảm bảo nội dung có sẵn cho đối tượng rộng nhất có thể và thiết kế lại đáng kể đã được thực hiện trên trang web của chúng tôi để đáp ứng các tiêu chuẩn liên quan đến truy cập cho người khuyết tật hoặc hạn chế kỹ thuật với trình duyệt và kết nối internet của họ. Bằng cách tuân thủ các nguyên tắc để thiết kế web có thể truy cập, chúng tôi thừa nhận sự đa dạng của các phương thức truyền thông, các công nghệ và khả năng của người dùng web trong cộng đồng. WestConnex cố gắng tuân thủ Nguyên tắc truy cập nội dung web của World Wide Web Consortium (WCAG). Các trang công khai trên trang web này nhằm đáp ứng các tiêu chí về tuân thủ AA với hướng dẫn WCAG.

Để biết thêm thông tin về các tiêu chuẩn truy cập, vui lòng truy cập trang web Sáng kiến Khả năng truy cập Web hoặc trang web của Vision Australia. Nhận xét về khả năng truy cập của trang web của chúng tôi đều được chào đón và có thể được gửi qua email đến địa chỉ email info@westconnex.com.au.

Search page close icon

Search WestConnex

Từ khóa phổ biến

Our website uses cookies which collect information about how you interact with our website. We use this information to give you the best experience on our website and for analysis. By clicking the 'I accept' button, you are consenting to the use of cookies. However, if you would like, you can change your cookie settings in your browser any time. For more information, please see our Cookies and Tracking Statement.