Αναψε το

Οι πύλες του WestConnex New M4 Tunnel και οι γέφυρες στο St Peters Interchange του M8 μπορούν να φωτιστούν σε διάφορα χρωματικά σχήματα για να βοηθήσουν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις φιλανθρωπίες και τα αίτια. Η κοινότητα μπορεί να συμμετάσχει στην επιλογή αυτών των συνδυασμών χρωμάτων, υποβάλλοντας ένα αίτημα εδώ

Φροντίστε να συμπεριλάβετε το όνομα της αιτίας, τις επιλεγμένες ημέρες και λεπτομέρειες σχετικά με το πώς αυτό θα βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση.

Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα φώτα, στείλτε email στο WestConnex στο info@westconnex.com.au

System.Linq.Enumerable+WhereSelectArrayIterator`2[Umbraco.Core.Models.ILanguage,Westconnex.Models.LanguageModel]
English (United States)

Our website uses cookies which collect information about how you interact with our website. We use this information to give you the best experience on our website and for analysis. By clicking the 'I accept' button, you are consenting to the use of cookies. However, if you would like, you can change your cookie settings in your browser any time. For more information, please see our Cookies and Tracking Statement.