Οροι χρήσης

Αυτοί είναι οι όροι χρήσης για τον ιστότοπο westconnex.com.au που λειτουργεί και φιλοξενείται από το WestConnex.

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Αποποίηση ευθυνών

Ο ιστότοπος WestConnex διατίθεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η WestConnex δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό:

  • Όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών σε αυτόν τον ιστότοπο στο Διαδίκτυο · ή
  • Ότι αυτός ο ιστότοπος στο Διαδίκτυο θα είναι συνεχώς διαθέσιμος ή απαλλαγμένος από οποιαδήποτε καθυστέρηση στη λειτουργία ή μετάδοση, ιούς, αποτυχία επικοινωνίας, δυσκολίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο ή δυσλειτουργία σε υλικό ή λογισμικό. ή
  • Η WestConnex επικυρώνει οποιονδήποτε ιστότοπο διαδικτύου που συνδέεται με αυτόν τον ιστότοπο ή προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο ή για την ακρίβεια ή τη νομιμότητα των πληροφοριών, του υλικού ή του περιεχομένου που αναφέρονται ή συνδέονται με ή από αυτόν τον ιστότοπο.

Όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο είναι υπεύθυνα για την εκτίμηση της καταλληλότητας και της ακρίβειας του ή για να επαληθεύσουν με άλλον τρόπο το περιεχόμενο των πληροφοριών που έχουν προσπελαστεί.

Η WestConnex δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ή σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο ή ενσωματώνεται σε αυτήν μέσω αναφοράς ή οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου που συνδέεται με αυτόν τον ιστότοπο.

Η WestConnex δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης που δόθηκε στο περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου. Η χρήση πληροφοριών και δεδομένων που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο φέρει τον αποκλειστικό κίνδυνο του χρήστη

Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Εάν παρέχετε στο WestConnex πληροφορίες ή υποβάλλετε περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο (όπως κείμενο, φωτογραφίες ή εικόνες) κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου, εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα να παρέχετε και να παραχωρείτε άδεια στις πληροφορίες και επιτρέπετε στο WestConnex να χρησιμοποιεί, να αναπαράγει, να τροποποιεί και να δημοσιεύει πληροφορίες.

Τυχόν σχόλια και περιεχόμενο που συνεισφέρουν οι χρήστες αυτού του ιστότοπου δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις προβολές του WestConnex.

Search page close icon

Search WestConnex

Δημοφιλείς λέξεις-κλειδιά

System.Linq.Enumerable+WhereSelectArrayIterator`2[Umbraco.Core.Models.ILanguage,Westconnex.Models.LanguageModel]
English (United States)

Our website uses cookies which collect information about how you interact with our website. We use this information to give you the best experience on our website and for analysis. By clicking the 'I accept' button, you are consenting to the use of cookies. However, if you would like, you can change your cookie settings in your browser any time. For more information, please see our Cookies and Tracking Statement.