شرایط استفاده

این شرایط استفاده برای وب سایت westconnex.com.au است که توسط WestConnex اداره و اجرا می شود.

استفاده از این سایت اینترنتی منوط به این شرایط استفاده است.

سلب مسئولیت

وب سایت WestConnex فقط برای اهداف اطلاعاتی در دسترس است. WestConnex هیچگونه تضمینی در رابطه با این سایت اینترنتی از جمله بدون محدودیت ارائه نمی دهد:

  • در مورد صحت یا کامل بودن اطلاعات در این سایت اینترنتی؛ یا
  • این سایت اینترنتی بطور مداوم در دسترس یا عاری از هرگونه تأخیر در عملکرد یا انتقال ، ویروس ، خرابی ارتباطات ، مشکلات دسترسی به اینترنت یا نقص در سخت افزار یا نرم افزار باشد. یا
  • WestConnex هر سایت اینترنتی مرتبط با این سایت اینترنتی یا هرگونه محصولات یا خدمات شخص ثالثی را که در این سایت اینترنتی به آنها اشاره شده است یا برای صحت یا اعتبار اطلاعات ، مطالب یا مطالب ارجاع شده یا مرتبط با این سایت ، تأیید می کند.

کلیه افرادی که به این سایت دسترسی پیدا می کنند ، وظیفه ارزیابی ارتباط و صحت آن و یا در غیر این صورت تأیید محتوای اطلاعات دسترسی یافته را دارند.

WestConnex هیچ گونه مسئولیتی را در قبال یا درمورد اطلاعات ارائه شده در این سایت یا پذیرش آن توسط مرجع یا هر سایت دیگری که به این سایت درج شده باشد ، نمی پذیرد.

WestConnex هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان وارده در نتیجه اتكا به محتوای این سایت ایجاد نمی كند. استفاده از اطلاعات و داده های موجود در این سایت تنها در معرض خطر کاربر است

اطلاعات موجود در این سایت بدون اطلاع قبلی تغییر می کند.

اگر هنگام استفاده از این سایت اطلاعاتی را به WestConnex ارائه داده یا به این وب سایت (مانند متن ، عکس یا تصاویر) ارسال می کنید ، تضمین می کنید که شما مجاز به تهیه و مجوز اطلاعات هستید و به WestConnex اجازه استفاده و بازتولید ، اصلاح و انتشار آن را داده اید. اطلاعات

هر گونه نظر و محتوا توسط کاربران این وب سایت کمک می کند لزوماً نمایانگر WestConnex نیست.

Search page close icon

Search WestConnex

کلمات کلیدی محبوب

System.Linq.Enumerable+WhereSelectArrayIterator`2[Umbraco.Core.Models.ILanguage,Westconnex.Models.LanguageModel]
English (United States)

Our website uses cookies which collect information about how you interact with our website. We use this information to give you the best experience on our website and for analysis. By clicking the 'I accept' button, you are consenting to the use of cookies. However, if you would like, you can change your cookie settings in your browser any time. For more information, please see our Cookies and Tracking Statement.