با افزونه‌های M4 و M8، تا 40 دقیقه در سفر بین Parramatta و Mascot صرفه‌جویی کنید.

پسوندهای M4 و M8 اکنون باز هستند.

پسوندهای M4 و M8 (همچنین به عنوان پیوند M4-M8 شناخته می‌شوند) در ژانویه 2023 به روی ترافیک باز شد. مرحله دوم پروژه تبادل روزل است که قرار است در اواخر سال 2023 افتتاح شود.

مرحله اول - ساخت تونل های پیوند M4-M8 بین M4 در هابرفیلد و M8 در سنت پیترز و تونل های خرد به مبادله Rozelle. این مرحله از پروژه در حال حاضر تکمیل و به روی ترافیک باز است. این مرحله توسط WestConnex | مدیریت می شود فراشهری.

مرحله دوم - ساخت و ساز Rozelle Interchange و Iron Cove Link. این مرحله توسط Transport for New South Wales مدیریت می شود.

3A Opening

از همه کسانی که در یکشنبه 18 دسامبر در روز جامعه WestConnex شرکت کردند، سپاسگزاریم.

بیش از 2000 نفر از جامعه محلی برای بازدید از الحاقات جدید M4 و M8 آمدند.

مدیریت محیط زیست برای تحقق موفقیت آمیز WestConnex مهم است. ما در متخصصان محیط زیست ویژه پروژه سرمایه گذاری کرده ایم تا تحت سیستم های مدیریتی زیست محیطی محکم که در مورد تعهدات زیست محیطی ما راهنمایی ، راهنمایی ، نظارت و گزارش دهی را انجام دهند ، فعالیت و توسعه یابیم.

تونل های پیوندی M4-M5 مطابق با:

  • اقدامات مشخص شده در بیانیه تأثیرات زیست محیطی مربوطه و ارسال ها و گزارش زیرساخت های ترجیحی
  • شرایط مصوبات توسط وزارت برنامه و محیط زیست و وزیر برنامه ریزی تنظیم شده است
  • پروژه مرتبط با مجوزهای حفاظت از محیط زیست.

مدارک مربوطه

WestConnex متعهد به مدیریت موثر کیفیت هوا در طول ساخت و ساز و بهره برداری از شبکه جاده WestConnex است. زیرساخت‌های تونل شامل فناوری‌های پیشرفته مانند تجهیزات نظارت و تهویه است که به تمیز نگه داشتن هوای ما در تونل‌ها و جوامع اطراف کمک می‌کند.

در اینجا درباره کیفیت هوا در WestConnex اطلاعات بیشتری کسب کنید

Search page close icon

Search WestConnex

کلمات کلیدی محبوب

System.Linq.Enumerable+WhereSelectArrayIterator`2[Umbraco.Core.Models.ILanguage,Westconnex.Models.LanguageModel]
English (United States)

Our website uses cookies which collect information about how you interact with our website. We use this information to give you the best experience on our website and for analysis. By clicking the 'I accept' button, you are consenting to the use of cookies. However, if you would like, you can change your cookie settings in your browser any time. For more information, please see our Cookies and Tracking Statement.