دولت NSW سازمان تحویل WestConnex را برای مدیریت برنامه ریزی و تحویل پروژه های WestConnex در نوامبر 2013 تأسیس کرد. اداره تحویل WestConnex در اکتبر 2015 در آژانس دولتی NSW Sydney Motorway Corporation ادغام شد ، و کلیه مسئولیت های تحویل پروژه به شرکت انتقال یافت.

در ماه مه سال 2017 دولت NSW اعلام کرد که قصد دارد 51٪ از سهام اکثریت سهام را در WestConnex بفروشد. پس از جستجوی بین المللی برای پیشنهاد دهندگان ، از کنسرسیوم ها و مشاوران دعوت شد تا پیشنهادات لازم الاجرا را تا ژوئیه 2018 ارائه دهند.

Sydney Transport Partners ، یک کنسرسیوم تحت رهبری استرالیا و 70٪ متعلق به استرالیا متشکل از Transurban ، AustralianSuper ، هیئت سرمایه گذاری برنامه بازنشستگی کانادا و Tawreed ، به عنوان پیشنهاد دهنده برتر برای 51٪ اکثریت سود در 31 اوت 2018 معرفی شد در 27 سپتامبر 2018.

شرکای حمل و نقل سیدنی با شرکت Transurban به عنوان مجری آن ، در همکاری نزدیک با دولت NSW در هنگام تحویل WestConnex همکاری می کنند.

هیئت مدیره WestConnex:

هیئت مدیره WestConnex از یک رئیس مستقل و مدیران Sydney Transport Partners و سهامدار نماینده دولت NSW ، Roads Retained Interest Pty Ltd. تشکیل شده است.

اعضای هیئت مدیره عبارتند از:

  • رون فینلای - رئیس مستقل
  • دکتر کری شات ، AO - Roads Retained Interest Pty Ltd
  • John O'Sullivan - Roads Retained Interest Pty Ltd
  • کامرون رابرتسون - Roads Retained Interest Pty Ltd
  • مارکوس هیل - شرکای حمل و نقل سیدنی
  • نیک کمپ - شرکای حمل و نقل سیدنی
  • اندرو کوچه - شرکای حمل و نقل سیدنی
  • میشل هوئی - شرکای حمل و نقل سیدنی
  • اسکات چارلتون - شرکای حمل و نقل سیدنی

WestConnex متعهد است که بهترین روشهای حاکمیت شرکتی ، شفافیت و پاسخگویی را داشته باشد.

Search page close icon

Search WestConnex

کلمات کلیدی محبوب

System.Linq.Enumerable+WhereSelectArrayIterator`2[Umbraco.Core.Models.ILanguage,Westconnex.Models.LanguageModel]
English (United States)

Our website uses cookies which collect information about how you interact with our website. We use this information to give you the best experience on our website and for analysis. By clicking the 'I accept' button, you are consenting to the use of cookies. However, if you would like, you can change your cookie settings in your browser any time. For more information, please see our Cookies and Tracking Statement.