WestConnex M4

Đường hầm M4 được thông xe vào tháng 7 năm 2019. WestConnex M4 (Đường hầm M4 và M4 mở rộng), bao gồm 5,5 km đường hầm và khoảng 7,5 km đường bề mặt. WestConnex M4 liên kết M4 tại Parramatta về phía tây, và Phố Wattle và Đường Parramatta tại Haberfield về phía đông. WestConnex M4 cũng sẽ kết nối với Đường hầm Liên kết M4-M5 và Giao lộ Rozelle vào năm 2023. Đường hầm M4 có độ cao giải phóng mặt bằng là 5,1 mét.

Những người lái xe cơ giới sử dụng Đường hầm M4 sẽ tiết kiệm được khoảng 35 phút đi theo hướng Tây và 15 phút đi về hướng Đông trong các giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều. Do lưu lượng giao thông trên đường bề mặt giảm, những người lái xe ô tô đi theo tuyến đường thay thế miễn phí dọc theo Đường Parramatta cũng tiết kiệm được thời gian đi lại, ít tắc nghẽn hơn và không khí sạch hơn.

Đường hầm M4 gần đây đã được Hội đồng Bền vững Cơ sở hạ tầng của Úc công nhận với xếp hạng “Dẫn đầu”, nhằm ghi nhận hiệu quả hoạt động môi trường và sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình xây dựng và đi vào hoạt động của dự án.

Image 52
Image 020
Image 10
Image 11
Orange RZ
Pink
Tunnelsigncopyout
Image 52
Image 020
Image 10
Image 11
Orange RZ
Pink
Tunnelsigncopyout
Search page close icon

Search WestConnex

Từ khóa phổ biến

System.Linq.Enumerable+WhereSelectArrayIterator`2[Umbraco.Core.Models.ILanguage,Westconnex.Models.LanguageModel]
English (United States)

Our website uses cookies which collect information about how you interact with our website. We use this information to give you the best experience on our website and for analysis. By clicking the 'I accept' button, you are consenting to the use of cookies. However, if you would like, you can change your cookie settings in your browser any time. For more information, please see our Cookies and Tracking Statement.