WestConnex M8

Đường cao tốc M8 khai trương vào Chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2020 và là chặng ngầm lớn thứ hai của mạng lưới đường cao tốc WestConnex.

M8 chạy 9 km từ Kingsgrove đến St Peters và được đánh dấu cho hai làn mỗi hướng, với khả năng thêm làn thứ ba nếu cần. Đường hầm M8 có khoảng trống chiều cao là 5,1 mét.

M8 tăng gấp đôi sức chứa của Đường hầm phía Đông M5 và tiết kiệm cho người lái xe khoảng 30 phút trên hành trình từ phía tây nam Sydney đến khu trung tâm phía nam.

Nó kết nối với các con đường địa phương đã được nâng cấp tại St Peters, bao gồm hai cây cầu mới bắc qua Kênh đào Alexandra, cũng như hành lang M5. M8 đã được xây dựng có tính đến tương lai và có kết nối với các dự án trong tương lai bao gồm Đường hầm liên kết M4-M5 (Giai đoạn 3A của WestConnex), Cổng Sydney và M6.

Phí cầu đường dựa trên khoảng cách áp dụng cho M8 và M5 East. Để biết thêm thông tin về thu phí bấm vào đây

Image 1 (1)
Image 3 (1)
Image 5 (1)
Image 9 (1)
Image 14
Image 11
Image 7
Image 5
Image 3
Image 12
Image 1 (1)
Image 3 (1)
Image 5 (1)
Image 9 (1)
Image 14
Image 11
Image 7
Image 5
Image 3
Image 12
Search page close icon

Search WestConnex

Từ khóa phổ biến

System.Linq.Enumerable+WhereSelectArrayIterator`2[Umbraco.Core.Models.ILanguage,Westconnex.Models.LanguageModel]
English (United States)

Our website uses cookies which collect information about how you interact with our website. We use this information to give you the best experience on our website and for analysis. By clicking the 'I accept' button, you are consenting to the use of cookies. However, if you would like, you can change your cookie settings in your browser any time. For more information, please see our Cookies and Tracking Statement.