Thỏa thuận mua bán điện

WestConnex đã tham gia Thỏa thuận mua bán điện (PPA) để cung cấp năng lượng tái tạo cho các Đường hầm M4 Mới, M5 East và WestConnex M8.

84 gigawatt giờ mỗi năm năng lượng tái tạo sẽ được lấy từ các trang trại gió Bango và Sapphire ở New South Wales. Các trang trại gió này đang trong các giai đoạn xây dựng khác nhau và sẽ bắt đầu cung cấp năng lượng tái tạo cho WestConnex từ giữa năm 2021.

Việc sử dụng điện chiếm phần lớn lượng phát thải khí nhà kính hàng năm của WestConnex và được sử dụng để cung cấp năng lượng chiếu sáng trên đường, hệ thống thông gió trong đường hầm và hoạt động của các trung tâm quản lý giao thông. Bằng cách chuyển sang năng lượng tái tạo, chúng tôi đang giảm lượng khí thải carbon và làm cho hoạt động của chúng tôi bền vững hơn.

PPA sẽ góp phần đáp ứng mục tiêu của Transurban là giảm một nửa lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2030 (so với năm 2016).

Lượng năng lượng mà WestConnex đang mua sắm thông qua NSW PPA tương đương với lượng điện sử dụng hàng năm từ 14.000 ngôi nhà ở Úc và sẽ tiết kiệm hơn 50.000 tấn khí thải nhà kính do thải vào khí quyển mỗi năm.

Transurban đang khám phá các cơ hội sử dụng năng lượng tái tạo trên tất cả các tài sản của chúng tôi. Các PPA WestConnex là một phần của PPA Transurban NSW lớn hơn đang cung cấp năng lượng tái tạo cho tất cả các con đường ở Sydney của Transurban. Một sáng kiến tương tự cũng đã được Transurban ở Brisbane công bố với 58 GWh năng lượng tái tạo được PPA cung cấp từ một cánh đồng gió ở Queensland để cung cấp năng lượng cho các con đường ở Brisbane của chúng tôi.

Với thời gian nhượng quyền trung bình là 30,8 năm, Transurban ở đây trong dài hạn và các hợp đồng mua bán điện chỉ là một trong những cách chúng tôi chuẩn bị cho việc kinh doanh cho một tương lai bền vững hơn.

  • Đường hầm M4 mới và WestConnex M8 hoạt động bằng đèn LED năng lượng thấp
  • Chúng tôi đang thiết kế và vận hành mạng lưới của mình theo những cách làm giảm lượng khí thải carbon của xe cộ. Điều này có nghĩa là giảm cấp độ thẳng đứng trong thiết kế đường và hầm để hạn chế động cơ làm việc và sử dụng công nghệ đường ô tô thông minh của chúng tôi để khuyến khích mọi người lái xe hiệu quả hơn, vì lượng khí thải cao hơn trong điều kiện dừng xe.
  • Và trước khi ô tô bắt đầu chạy trên đường của chúng tôi, các dự án tại Úc của chúng tôi được thiết kế và xây dựng để đạt được xếp hạng “Xuất sắc” hoặc cao hơn theo các tiêu chí do Hội đồng Bền vững Cơ sở hạ tầng của Úc đưa ra.
Search page close icon

Search WestConnex

Từ khóa phổ biến

System.Linq.Enumerable+WhereSelectArrayIterator`2[Umbraco.Core.Models.ILanguage,Westconnex.Models.LanguageModel]
English (United States)

Our website uses cookies which collect information about how you interact with our website. We use this information to give you the best experience on our website and for analysis. By clicking the 'I accept' button, you are consenting to the use of cookies. However, if you would like, you can change your cookie settings in your browser any time. For more information, please see our Cookies and Tracking Statement.