Εδώ μπορείτε να βρείτε ειδοποιήσεις εργασίας και δελτία πληροφοριών σχετικά με το έργο Rozelle Interchange

Μηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης EPL - Ιανουάριος 2023 8 Φεβρουαρίου 2023
Μηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης EPL - Δεκέμβριος 2022 8 Φεβρουαρίου 2023
Μηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης EPL - Νοέμβριος 2022 2 Δεκεμβρίου 2022
Μηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης EPL - Σεπτέμβριος 2022 17 Οκτωβρίου 2022
Μηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης EPL - Ιούλιος 2022 19 Αυγούστου 2022
EPL 21278 - Χάρτες ορίων χώρων - Σεπτέμβριος 2022 8 Σεπτεμβρίου 2022
EPL 21278 - Χάρτες ορίων χώρων - Ιούλιος 2022 26 Ιουλίου 2022
Μηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης EPL - Αύγουστος 2022 5 Σεπτεμβρίου 2022
Μηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης EPL - Ιούνιος 2022 13 Ιουλίου 2022
Μηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης EPL - Νοέμβριος 2021 9 Δεκεμβρίου 2021
Μηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης EPL – Οκτώβριος 2021 4 Νοεμβρίου 2021
Μηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης EPL Σεπτέμβριος 2021 15 Οκτωβρίου 2021
Μηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης EPL Αύγουστος 2021 8 Σεπτεμβρίου 2021
Μηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης EPL Ιούλιος 2021 24 Αυγούστου 2021
Μηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης EPL Ιούνιος 2021 8 Ιουλίου 2021
Μηνιαία έκθεση παρακολούθησης EPL Απρίλιος 2021 18 Μαΐου 2021
Μηνιαία έκθεση παρακολούθησης EPL Μάρτιος 2021 19 Απριλίου 2021
Μηνιαία έκθεση παρακολούθησης EPL Φεβρουάριος 2021 15 Μαρτίου 2021
Μηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης EPL Ιανουάριος 2021 18 Φεβρουαρίου 2021
Μηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης EPL Νοέμβριος 2020 14 Δεκεμβρίου 2020
Μηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης EPL Οκτώβριος 2020 13 Νοεμβρίου 2020
Μηνιαία έκθεση παρακολούθησης EPL για τον Σεπτέμβριο 2020 13 Οκτωβρίου 2020
Μηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης EPL Αύγουστος 2020
14 Σεπτεμβρίου 2020
Μηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης EPL Ιούλιος 2020 18 Αυγούστου 2020
EPL Μηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης Ιούνιος 2020 14 Ιουλίου 2020
Μηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης EPL Μάιος 2020 10 Ιουνίου 2020
Μηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης EPL Απρίλιος 2020 21 Μαΐου 2020
Μηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης EPL Μάρτιος 2020 21 Μαΐου 2020
Μηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης EPL Φεβρουάριος 2020 21 Μαΐου 2020
Μηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης EPL Ιανουάριος 2020 10 Φεβρουαρίου 2020
Άδεια Προστασίας Περιβάλλοντος 21 Σεπτεμβρίου 2020
Άδεια Προστασίας Περιβάλλοντος 18 Ιουνίου 2023
Επικυρωμένη Έκθεση Ποιότητας Αέρα και Παρακολούθησης Καιρού Απρίλιος 2023 Απρίλιος 2023
Επικυρωμένη Έκθεση Ποιότητας Αέρα και Παρακολούθησης Καιρού Μάιος 2023 Μάιος 2023
Επικυρωμένη Έκθεση Ποιότητας Αέρα και Παρακολούθησης Καιρού Ιούνιος 2023 Ιούνιος 2023

Επικυρωμένη Έκθεση Ποιότητας Αέρα και Παρακολούθησης Καιρού Ιουλίου 2023

Ιούλιος 2023

Επικυρωμένη έκθεση ποιότητας αέρα περιβάλλοντος και παρακολούθησης καιρού Αυγούστου 2023

Αύγουστος 2023

Επικυρωμένη Έκθεση Ποιότητας Αέρα και Παρακολούθησης Καιρού Σεπτέμβριος 2023

Σεπτέμβριος 2023

Επικυρωμένη Έκθεση Ποιότητας Αέρα και Παρακολούθησης Καιρού Νοέμβριος 2023

Νοέμβριος 2023
Περίληψη Αντιμετώπισης Συμβάντων Ρύπανσης 14 Ιουνίου 2019
Μηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης EPL Ιούλιος 2019 9 Δεκεμβρίου 2019
Μηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης EPL Αύγουστος 2019 9 Δεκεμβρίου 2019
Μηνιαία έκθεση παρακολούθησης EPL Monitoring Σεπτέμβριος 2019 9 Δεκεμβρίου 2019
Μηνιαία έκθεση παρακολούθησης EPL Monitoring Οκτώβριος 2019 9 Δεκεμβρίου 2019
Μηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης EPL Νοέμβριος 2019 9 Δεκεμβρίου 2019
Μηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης EPL Δεκέμβριος 2019 30 Ιουλίου 2020
Μηνιαία δεδομένα παρακολούθησης EPL Φεβρουάριος 2023 Φεβρουάριος 2023
Σύνοψη κοινοτικής συμφωνίας EPL για την επερχόμενη παράκαμψη αποχέτευσης κλίσεων Balmain τον Ιανουάριο του 2021 22 Ιανουαρίου 2021
ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

M4-M5 Link Staging Report Rev 8 - Αύγουστος 2023

Α12 Αύγουστος 2023
Rozelle Interchange Communications Strategy Β3 11 Νοεμβρίου 2023
Αναθ. 19
Αναθεώρηση αναφοράς συμμόρφωσης πριν από τη λειτουργία O Α34 & Α35 30 Σεπτεμβρίου 2023
Διαφήμιση κοινότητας ανοίγματος ανταλλακτηρίου Rozelle Β12 / Β17 Οκτώβριος 2023
Πρόγραμμα ηχομόνωσης E87 / E89 / E90 30 Οκτωβρίου 2019
Στρατηγική Διαχείρισης Υπηρεσιών κοινής ωφέλειας B6 / E78 / E140 / E141 15 Δεκεμβρίου 2020
Πρόγραμμα παρακολούθησης θορύβου και κραδασμών C9 5 Μαρτίου 2021
Αναθεώρηση προγράμματος παρακολούθησης θορύβου και κραδασμών 8 C9 1 Φεβρουαρίου 2023
Σχέδιο διαχείρισης θορύβου και κραδασμών C4 / C5 / C6 / C7 / C8 / C9 / C10 / C11 / C13 / C14 / C15 / C16 / C17 15 Φεβρουαρίου 2023
Πρωτόκολλο εκτός ωραρίου εργασίας E73 / E75 / E76 / E77 / E82 6 Αυγούστου 2019
Υποσχέδιο Διαχείρισης Μη Αβορίγινων Κληρονομιάς C4 / C5 / C6 / C7 / C8 6 Μαΐου 2020
Διαχείριση εδαφών και επιφανειακών υδάτων C4 / C5 / C6 / C7 / C8 / C9 / C10 / C13 / C14 / C15 / C16 / C17 20 Δεκεμβρίου 2020
Διαχείριση εδαφών και επιφανειακών υδάτων C4 / C5 / C6 / C7 / C8 / C9 / C10 / C13 / C14 / C15 / C16 / C17 3 Μαρτίου 2022
Σχέδιο Διαχείρισης Εδάφους και Επιφανειακών Νερών C4 / C5 / C6 / C7 / C8 / C9 / C10 / C13 / C14 / C15 / C16 / C17 18 Αυγούστου 2023
Υποσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αβορίγινων C4 / C5 / C6 / C7 / C8 3 Ιουλίου 2019
Υποσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αβορίγινων C4 / C5 / C6 / C7 / C8 15 Οκτωβρίου 2020
Σχέδιο Διαχείρισης Υπόγειων Υδάτων C4 / C5 / C6 / C7 / C8 / C9 / C10 / C12 02 Μαρτίου 2021
Σχέδιο Διαχείρισης Υπόγειων Υδάτων C4 / C5 / C6 / C7 / C8 / C9 / C10 / C12 03 Μαρτίου 2022
Υποσχέδιο Κυκλοφορίας και Μεταφορών και Διαχείρισης Πρόσβασης C4 / C5 / C6 / E49 12 Αυγούστου 2022
Σχέδιο Διαχείρισης Ποιότητας Αέρα C4 / C5 / C6 / C7 / C8 / C9 / C10 / C13 / C14 / C15 / C16 / C17 16 Δεκεμβρίου 2020
Σχέδιο Διαχείρισης Ποιότητας Αέρα C4 / C5 / C6 / C7 / C8 / C9 / C10 / C13 / C14 / C15 / C16 / C17 3 Μαρτίου 2022
Υποσχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων C4 / C5 / C6 / C7 / C8 29 Μαρτίου 2021
Υποσχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων C4 / C5 / C6 / C7 / C8 10 Μαρτίου 2022
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Κατασκευών C1 / C2 / C3 / C7 / C8 9 Νοεμβρίου 2022
Σχέδιο Διαχείρισης Χλωρίδας και Πανίδας C4 / C5 / C6 / C7 / C8 27 Αυγούστου 2020
Πρόγραμμα παρακολούθησης εναπόθεσης σκόνης C9 17 Μαρτίου 2023
Υποσχέδιο Διαχείρισης Μη Αβορίγινων Κληρονομιάς Αναθ. 5 C4 / C5 / C6 / C7 / C8 15 Σεπτεμβρίου 2020
Πρόγραμμα παρακολούθησης συμμόρφωσης και περιβαλλοντικού ελέγχου E56 / E60 / E182 / E22 / E37 / E40 / E148 23 Μαΐου 2019
Έκθεση Συμμόρφωσης Προ της Κατασκευής A1- A45 / B1 - B17 / C1 - C18 / C22 - C26 / D1 - D18 / E1 - E47 / E49 - E70 / E72 - E204 28 Ιουνίου 2019
Σχέδιο διαχείρισης εγκατάστασης τοποθεσίας C22 03 Αυγούστου 2020
Κατασκευαστική Στρατηγική Στάθμευσης και Πρόσβασης C54 21 Μαΐου 2021
WestConnex M4-M5 link MOD 8 - Τροποποίηση σε κατάσταση Ε26 Αύγουστος 2023
Πρωτόκολλο στόχου ποιότητας αέρα περιβάλλοντος Ε32 Μάρτιος 2023
Κατασκευαστική Στρατηγική Στάθμευσης και Πρόσβασης Ε54 3 Μαρτίου 2023
Σχέδιο διαχείρισης εγκατάστασης τοποθεσίας 13 Απριλίου 2022
Επιχειρησιακό Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (OEMP) - Rozelle Interchange Β17 9 Αυγούστου 2023
Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Σχέδιο Τοπίου Ε133 Σεβ Ν

Έκθεση Τροποποίησης Υποδομής Interchange Rozelle – MOD 8

Ε26 23 Αυγούστου 2023
Search page close icon

Search WestConnex

Δημοφιλείς λέξεις-κλειδιά

System.Linq.Enumerable+WhereSelectArrayIterator`2[Umbraco.Core.Models.ILanguage,Westconnex.Models.LanguageModel]
English (United States)

Our website uses cookies which collect information about how you interact with our website. We use this information to give you the best experience on our website and for analysis. By clicking the 'I accept' button, you are consenting to the use of cookies. However, if you would like, you can change your cookie settings in your browser any time. For more information, please see our Cookies and Tracking Statement.